ด่วน !!!! การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Post date: 7 เม.ย. 2017, 7:02:57

การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

>>>>>>> ศึกษารายละเอียด <<<<<<<