เผยแพร่ผลงาน ครูฐิฏาภรณ์ ชัยพล

เรื่องระยะทางและการกระจัด


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่-1-เรื่อง-ระยะทางและการกระจัด.pdf

เรื่องอัตราเร็วและความเร็ว


เรื่องความเร่ง


เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์


4.-ชุดกิจกรรม-การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์-แก้ไข.docx