ด่วน !!!! การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์7 เม.ย. 2560 00:02โดยAdmin Fungdaeng   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 00:19 ]

การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


Comments