แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ผลงานทางวิชาการ


การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

โพสต์17 ก.ย. 2561 23:42โดยAdmin Fungdaeng


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โพสต์7 ก.พ. 2561 22:38โดยAdmin Fungdaeng

โดย ครูนพดล  ศรีแก้ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ

โพสต์7 ก.พ. 2561 22:33โดยThanaphol Senmim   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 22:41 โดย Admin Fungdaeng ]

โดยครูนพดล ศรีแก้ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงการงานอาชีพ

โพสต์7 ก.พ. 2561 22:30โดยThanaphol Senmim   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 22:42 โดย Admin Fungdaeng ]

โดยครูนพดล ศรีแก้ว

1-8 of 8